SeniorWeb

SeniorWeb logo-nieuw

SeniorWeb

Sinds augustus 2011 ben ik ambassadeur (vrijwilliger) bij SeniorWeb.
Aanvankelijk als docent aan het leercentrum “Stichting Computercursussen Venray” en sinds de zomer van 2015 als ambassadeur Hulp aan Huis.
In de jaren erna heb ik daar het ambassadeurschap voor Leren aan Huis,  PCHulp-Telefoon en PCHulp-Internet aan toegevoegd.
Ik heb aangegeven dat ik voor Hulp aan huis en Leren aan huis tot een maximale (enkele) reisafstand van 25 km ingezet kan worden om leden te helpen.
Leden van SeniorWeb kunnen in geval van digitale problemen dus gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod van SeniorWeb welke bestaat uit

Hulp via de telefoon

Het lid logt in op de website en kan daarna via een speciale telefoonlijn praten met een vrijwilliger.
De vrijwilliger probeert het lid via de telefoonverbinding te helpen bij het oplossen van het probleem met de pc, laptop, tablet of mobiele telefoon.
PCHulp per Telefoon kost € 0,20 per minuut, met een maximum van € 10,00 per gesprek.
Als deze hulp niet tot een oplossing leidt, kan het lid doorverwezen worden naar hulp aan huis.

Hulp op afstand (via internet)

Het lid logt in op de website van SeniorWeb en stelt daar zo duidelijk mogelijk de hulpvraag.
Het lid ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bericht via e-mail en kan daarna het antwoord vinden op zijn/haar persoonlijke pagina van de website.
Aan deze hulp zijn geen kosten verbonden.
Als deze hulp niet tot een oplossing leidt, kan het lid doorverwezen worden naar hulp op afstand of hulp aan huis.

Hulp aan huis

Het lid logt in op de website van SeniorWeb en kan vervolgens het aanvraagformulier invullen en versturen.
Deze hulpvraag komt binnen bij de regiocoördinator, die de hulpvraag vervolgens koppelt aan een vrijwilliger.
Deze vrijwilliger neemt binnen enkele werkdagen telefonisch contact op om een afspraak te maken.
Omdat er een vrijwilliger aan huis komt, betaalt men een onkostenvergoeding van € 5,00 per uur plus eventuele reis- en parkeerkosten, of de kosten van het openbaar vervoer (tweede klasse).

Leren aan huis

Hiervoor geldt dezelfde procedure als bij Hulp aan huis.
Men betaalt dezelfde vergoeding / kosten als bij Hulp aan huis

NB.
Als er contact beperkende maatregelen zijn vanwege Corona biedt SeniorWeb hulp zoveel mogelijk hulp via telefoon, op afstand en via internet.
De vrijwilligers die u helpen via PCHulp-Telefoon en PCHulp op afstand kunnen uw computer op afstand overnemen en op die manier heel veel problemen oplossen.
PCHulp aan huis- aanvragen kunnen veelal ook op afstand opgelost; alleen indien het niet / moeilijk anders kan, zijn vrijwilligers soms bereid om ook fysiek aan huis te komen helpen. Persoonlijk doe ik dat – als er beperkende maatregelen gelden – in principe niet.
Leren aan huis is tijdens de Corona-pandemie sowieso niet mogelijk.