Coach4you

Coach4you

Van september 2012 t/m juni 2020 ben ik coach geweest bij Coach4you Venray. Sinds juli 2020 ben ik alleen nog webmaster van hun website, die ik enkele jaren geleden heb gebouwd en gepubliceerd.

Coach4you is een preventief mentorproject in het kader van voortijdig schoolverlaten.
Er verlaten nog steeds teveel jongeren de school zonder een diploma.
Doorgaans vallen deze kinderen buiten de professionele hulpverlening, maar zij hebben – zeker de eerste 1 á 2 jaren – wel extra ondersteuning nodig. Het landelijke vrijwilligersproject Coach4you wil kwetsbare jongeren in de brugklas deze extra ondersteuning bieden.
Venray is een van de 19 plaatsen in Nederland met een dergelijk project.

Het doel van Coach4you Venray is kinderen, die dat nodig hebben, vanaf de start van de brugklas gedurende ± 1,5 jaar ondersteuning en hulp bieden om daarmee de overgang naar het voortgezet onderwijs tot een succes te maken.

Als coach kom je elke week 1 uur bij de leerling thuis om hem/haar te helpen bij het huiswerk. Coachen betekent o.a.

  • helpen met het op een goede manier gebruiken van de agenda
  • helpen bij het leren plannen van het huiswerk en het vinden van een goede manier om te leren.
  • met leerling en ouders afspraken maken voor een  goede plek voor ’t coachen en het maken/leren van huiswerk
  • bespreken van eventuele onduidelijkheden met betrekking tot school
  • zo nodig de ouders helpen hun weg te vinden binnen het nieuwe onderwijssysteem en/of samen naar een ouderavond of naar een tien minutengesprek met de mentor gaan
  • de ouders informeren hoe zij hun kind kunnen helpen bij het huiswerk
  • met medeweten van leerling en ouders contact leggen met de mentor en bijv. met de mentor bespreken hoe het met de leerling gaat op school, over de vorderingen en waar hij/zij hulp bij kan gebruiken.