Thema

Keuze van een thema

Een thema (theme) heeft in WordPress de functie van ontwerpsjabloon.
Een thema bepaalt niet alleen ‘het uiterlijk’ van een weblog of website. Het bepaalt ook over welke ontwerpelementen men beschikt.

Verder bepaalt een thema ook óf en zo ja, hoe men de inhoudelijke elementen kan instellen en aanpassen.
Deze instellingen en aanpassingen kan men in de zgn. ‘customizer’ aanbrengen.

Ergo, de keuze van een thema zal met name bepaald worden door de mogelijkheden / beperkingen van het thema resp. de customizer.
Een op het eerste oog eenvoudig thema kan door een customizer, die veel mogelijkheden voor aanpassingen en keuzes biedt, erg aantrekkelijk zijn.

De aantrekkelijkheid van een thema is ook groter als het thema diverse zgn. ‘page builders‘ ondersteunt.
Immers, een page builder biedt meer mogelijkheden voor de lay-out dan de reguliere editor van WordPress biedt.
Page builders worden als plugin aangeboden.
Vaak kan men kiezen voor zowel een gratis versie als een (betaalde) pro versie.
Met gratis page builders kan men al een heel mooie website resp. webpagina maken, maar de pro versies bieden nóg meer mogelijkheden.

Echter, nu de blok editor de voormalige klassieke editor heeft vervangen, is er zo’n scala van blokken (elk met eigen lay out kenmerken) dat men ook een mooie website kan bouwen zónder een page builder te installeren.

Reacties

“. . . Leo geeft je tijdens de workshop/cursus praktische uitleg, zodat je er zelf snel mee aan de slag kunt . . .”

“. . . Leo heeft een digitale handleiding samengesteld, die hij voortdurend up-to-date houdt en aanpast aan de workshop/cursus; handig om thuis bij de hand te hebben als je aan je website werkt  . . .”

“. . . Mijn laptop was zó traag geworden, vreselijk. Leo heeft hem toen een grote beurt (APK 😉) gegeven en daarna liep-ie weer als een zonnetje  . . .”

“. . . We leverden de teksten voor de pagina’s aan evenals onze wensen t.a.v. de lay-out van de website en Leo zorgde dat het goed kwam: klasse! . . .”

“. . . Leo kan niet alleen een website voor je bouwen, maar hij kan je ook uitleggen hoe je (de inhoud van) de website vervolgens kunt bijhouden en je domein kunt beheren, da’s pas handig! . . .”

“. . .Ik ben niet zo goed met computers, maar als Leo iets heeft uitgelegd, dan snap ik het wél  . . .😃